Clienting - dbałość o relacje z klientami | Kobieta sukcesu

Clienting – dbałość o relacje z klientami.

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

rozmowa handlowa

Dbałość o relacje z klientami jest konieczna z punktu widzenia ochrony potencjału sprzedażowego firmy na tle konkurencji.
Działania te wymagają inicjowania dialogu w celu informowania klientów oraz
uzyskiwania od nich informacji zwrotnej.

Oprócz prowadzenia promocji produktów i usług potrzebne są dodatkowe formy dialogu:
- emisje kodów rabatowych
- tworzenie centów obsługi klienta
- opracowanie wdrożenie standardów obsługi klienta
- rezygnacja z monologu na rzecz aktywnego słuchania prowadzenie sondaży
- powołanie rzecznika klienta
- tworzenie społeczności internetowej
- inicjowanie bezpośrednich spotkań z klientami instytucjonalnymi
- współpraca z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi docelowe grupy klientów
- rozstrzyganie sporów w polubownych sądach konsumenckich

Celem tych działań jest uzyskanie przez firmę realnych korzyści:
- osiąganie wzrostu przychodów wynikających z utrzymania obecnych grup klienckich
oraz pozyskiwania nowych
- osiąganie wzrostu działań sprzedażowych
- poznanie trendów rynkowych
- wpływ na emocje klientów dla osiągniecia lojalności
- budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako biorącej pod uwagę oczekiwania
i potrzeby klientów
- pozyskanie zaufania klientów i wypracowanie wiarygodności firmy

Jeśli dbałość o relacje z klientami jest stałym procesem, to przynosi oczekiwane efekty. Należy jednak zdawać sobie sprawę z szeregiem przeszkód i ograniczeń, które zaburzają i utrudniają podejmowanie działań z tego obszaru.

Do najczęściej występujących ograniczeń zaliczane są:
- rozproszenie klientów
- słaba reprezentatywność grup docelowych
- nadmierne oczekiwania klientów
- strach klientów przed otwartością wobec nieufności do firmy
- opieszałość lub brak reakcji na informacje zwrotne przekazywane przez klientów.

Podsumowując trzeba podkreślić, że najbardziej skutecznymi działaniami są formy wykorzystujące bezpośredni, zaangażowany kontakt pomiędzy stronami.

Related Posts with Thumbnails


One Trackback

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.