Co czyni kobiety dobrymi liderami? | Kobieta sukcesu

Co czyni kobiety dobrymi liderami?

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl


kobieta-lider
Sięgając po mądrość, która około 2500 lat temu została spisana przez Sun Tzu znajdziemy 5 cech sukcesu. Te 5 cech posiadają dobre matki i dobrzy kierownicy.

Umiejętności, w nich ujęte, są ważne zarówno, kiedy pracujesz na kierowniczym stanowisku, jak i kiedy prowadzisz własną działalność gospodarczą i zatrudniasz pracowników.

Zapoznaj się z poniżej przedstawionymi cechami i sprawdź, jak wzajemnie uzupełniają się umiejętności zarządzania w pracy i w domu.

  1. Mądrość - potrzeba mądrości, by dobrze kierować dziećmi i pracownikami. Utalentowany lider łączy w sobie przenikliwość z kompetencjami technicznymi. Odznacza się zrozumieniem, umie wyznaczyć kierunek.
  2. Zaufanie -Lider powinien zapracować sobie na zaufanie swoich pracowników. Dzięki temu uwierzą oni w jego wizję. Zaufanie odgrywa ważną rolę w dostarczaniu efektywnej pracy. Kiedy brakuje zaufania zamiast koncentrować się na pracy ludzie szukają nowej.  Tylko kiedy dzieci ufają mamie jest ona w stanie je właściwie wychować.
  3. Życzliwość -w sztuce wojny, w tym miejscu jest mowa o tym, by obozowisko armii zlokalizować w słonecznym miejscu, gdzie jest dostęp do jedzenia, a nie tam gdzie jest ciemno i wilgotno. Analogicznie do grupy osób, którymi przewodzisz - kiedy jesteś im oddana pracownicy będą uczciwi i bezpośredni. Podział obowiązków może być inny, ale życzliwa szefowa będzie dbać o równe szanse i jednakową ludzką godność bez względu od stanowiska, które piastują jej współpracownicy. W domu mama będzie akceptować punkt widzenia swoich dzieci. Warto mieć na uwadze to, że życzliwość nie oznacza zbyt częstego wynagradzania zarówno dzieci, jak i pracowników. Zbyt duża uwaga poświęcona pracownikom może odwrócić się przeciwko kierownictwu. Karać i nagradzać pracowników i dzieci należy wtedy, gdy na to zasłużyli. W grupie powinna panować dyscyplina.
  4. Surowość - W wychowaniu potomstwa oraz w kierowaniu zespołem należy zrównoważyć życzliwość i surowość, mądrość i ignorancję, odwagę i strach. Jasne i rygorystyczne instrukcje będą wypełniane przez pracowników. Surowość powinna być kierowana nie tylko wobec pracowników, również wobec klientów i samej siebie.
  5. Odwaga - Odwaga we wprowadzaniu czegoś nowego. Wprowadzając zmiany ryzykujesz możliwość popełnienia błędu. Nawet najbardziej odważni liderzy będą odczuwać strach. Pomimo tego będą w stanie robić to, co musi być zrobione.

Chin-Ning Chu w "Sztuce wojny dla kobiet" pisze: " kiedy zadbasz o swoich ludzi tak, jakby byli Twoimi dziećmi, zdobędziesz ich szacunek i lojalność".
Autor J.V.

Related Posts with Thumbnails


About kobieta-sukcesu

Kobieta sukcesu to strona dla osób przedsiębiorczych, chcących rozwijać się i osiągać sukcesy. Bądź na bieżąco - miej dostęp do informacji - wpisz się do Newslettera.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.