Co mówią przedsiębiorcy o nowych zasadach odliczania VAT? | Kobieta sukcesu

Co mówią przedsiębiorcy o nowych zasadach odliczania VAT?

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

klucz do swiata
Według informacji opublikowanych ostatnio przez BCC nowe zasady, których celem było umożliwienie pełnego podatku mają nałożone bardzo restrykcyjne wymogi. Daje to urzędom skarbowym szerokie możliwości podważania prawa do zastosowania znowelizowanych przepisów, a w przypadku niespełnienia wymogów przedsiębiorcom grożą wysokie kary za pełne odliczenie VAT. Przedsiębiorcy, biorący udział w sondażu BBC uważają, że wprowadzone nowe przepisy są– zbyt restrykcyjne i kosztowne we wdrożeniu - 92,2%,
adekwatne do sytuacji - 7,8%
Powoduje to, że przedsiębiorcy rezygnują z tej możliwości.

Ponadto badanie to wykazało, że pojazdy firmowe są w 87,2% – niezbędnym narzędziem pracy , 40,2% – przydatnym narzędziem, z którego można również korzystać do celów prywatnych, 17,1% – dodatkiem (bonusem) dla kadry kierowniczej.

Przedsiębiorcy potwierdzają, że koszty zakupu i eksploatacji pojazdów są 54,8% – znaczącym obciążeniem finansowym , 24,3% – bardzo istotnym obciążeniem finansowym , 20,9% – niewielkim, wręcz marginalnym obciążeniem finansowym.

W konsekwencji aż 24,6% przedsiębiorców rozważa rejestrację floty samochodowej w poza Polską kraju gdzie możliwe jest skorzystanie z pełnego doliczenia VAT bez konieczności ewidencji wyjazdów i ryzyka
poniesienia wysokich kar (np. Czechy, Niemcy).

Tylko 9,6% przedsiębiorców zamierza pomimo wszystkich warunków formalnych, dodatkowych obciążeń administracyjnych oraz groźby kar finansowych i kontroli, skorzystać z możliwości odliczenia 100%

Powyższe dane ukazują rzeczywistą atrakcyjność obowiązujących przepisów i niestety nie można powiedzieć, że są to rozwiązania ułatwiające i atrakcyjne warunki dla prowadzenia i rozwijania przedsiębiorczości.

Related Posts with Thumbnails


One Trackback

  • 16-04-2014 | Permalink |

    […] w domu to nie czas jaki poświęcasz pracy, ale Twoje wyniki, terminowość realizacji zadań i ich jakość wykonania. To czy będziesz pracować dłużej, czy krócej w domu zależeć będzie od Twojej dyscypliny, […]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.