Co warto wiedzieć o zadaniowym systemie czasu pracy? | Kobieta sukcesu

Co warto wiedzieć o zadaniowym systemie czasu pracy?

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

biznesmen-poźno-docierania

Nowoczesne podejście do zarządzania personelem, to między innymi gotowość do optymalizowania kosztów kadrowych. Jedną z form działania w tym kierunku jest stosowanie zadaniowego systemu czasu pracy, którego podstawą są artykuły 140 i 129 Kodeksu Pracy.
Ta forma zatrudnienia najczęściej ma zastosowanie w sytuacjach:
• Specyfika pracy wymaga przebywania pracownika w dużym stopniu w terenie
• Zdania do realizacji są zmienne i uwarunkowane okolicznościami, które trudno z góry przewidzieć.

Elastyczne organizowanie procesu pracy niesie obustronne korzyści dla zatrudnionego i pracodawcy.
Pracodawca wymaga realizowania konkretnych zadań i działań, ale uwalnia się od kontrolowania i egzekwowania czasu pracy, a tym samym od prowadzenia indywidualnej karty ewidencji przepracowanych godzin.
Dla wyznaczonego zakresu działań wystarczy prawidłowo określić ilość godzin, co zwalnia pracodawcę z konieczności uznawania i wypłacania godzin nadliczbowych.
Z punktu widzenia pracownika zadaniowy czas pracy pozwala na większą swobodę, co przy dobrej organizacji i dużym zaangażowaniu w wykonywanie zadań eliminuje bezproduktywne przebywanie w pracy.

W wielu przypadkach, takie rozwiązanie wpływa nawet na uzgodnienie pomiędzy stronami nieco niższego wynagrodzenia niż w przypadku 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy
Warto podkreślić, że stosowanie tej formy zatrudnienia wymaga od pracodawcy konstruktywnego i konkretnego wskazania zadań do wykonania, jako integralnego elementu umowy o pracę. Zawsze musi mieć on formę pisemną. Pracodawca musi mieć świadomość, że w przypadku polecenia pracownikowi wykonywania innych czynności lub rozkładu czasu pracy innego niż się wcześniej umówiono, pracownik ma prawo nie zastosować się do tych wymagań albo żądać wypłaty godzin nadliczbowych.

WZÓR ZAŁĄCZNIKA do umowy o pracę

Related Posts with Thumbnails


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.