Istota pracy tymczasowej | Kobieta sukcesu

Istota pracy tymczasowej

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

studentka

Zatrudnianie pracowników tymczasowych jest podyktowane szczególnymi potrzebami przedsiębiorstw, posiadających do wykonania zadania:
- o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym
- niemożliwych do wykonania w określonym terminie przez pracowników załogi.
- należące do obowiązków nieobecnego pracownika

Polskie przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (ustawa z dnia 9.07.2003) przewidują, że ten rodzaj zatrudniania odbywa się przy udziale agencji pracy tymczasowej, co oznacza trój stronność relacji.
Wymagane jest aby pracownik tymczasowy był związany z agencją, która zawiera umowę na realizację usługi z pracodawcą-użytkownikiem.
W tej konstrukcji pracownik tymczasowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy- użytkownika i pod jego kierownictwem, jednak wszystkie powinności ze stosunku zatrudnienia obciążają agencję zatrudnienia.

Pracodawca-użytkownik ma prawo do wskazania pracownikowi tymczasowemu miejsca wykonywania zadań oraz do skonkretyzowania obowiązków tj. określenia:
- rodzaju czynności,
- sposobu ich wykonania,
- organizacji czasu pracy
- oczekiwań odnośnie wydajności i należytej jakości zgodnie z kalifikacjami pracownika

Z tego powodu na agencji zatrudnienia ciąży obowiązek rzetelnego i odpowiedzialnego doboru kandydatów, aby ograniczyć ryzyko popełnienia błędów i wyrządzenia szkód.
Również w przypadku porzucenia pracy przez pracownika, co zdarza się na skutek niedopasowania do stanowiska pracy, agencja jest zobowiązana do dostarczenia pracodawcy-użytkownikowi kolejnego pracownika.

Korzystanie przez pracodawców-użytkowników z pracy tymczasowej nie może dotyczyć:
- pracy szczególnie niebezpiecznej ( wymienione rozdział 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 1997r. )
- zastępstwa na stanowisku, którego etatowy pracownik pracodawcy strajkuje
- stanowiska, z którego w poprzedzających 3 miesiącach został zwolniony pracownik z przyczyn niedotyczących pracowników

Okres zatrudniania pracownika tymczasowego nie może przekroczyć:
- 18 miesięcy w ciągu okresu 36 miesięcy
- 36 miesięcy jeśli pracownik świadczy pracę w sposób ciągły na stanowisku nieobecnego, stałego pracownika.
Ponowne tymczasowe zatrudnienie tego samego pracownika może nastąpić dopiero po 36 miesiącach przerwy.

Prowadząc małą firmę lub planując rozpoczęcie działalności gospodarczej dobrze jest zastanowić się, jak zaplanować organizację firmy, aby wykorzystać możliwości zatrudniania pracowników tymczasowych.
Warto podkreślić, że pracodawcy zatrudniając pracowników tymczasowych mają bardzo dogodną okazję dokonywania rekrutacji i selekcji na stałe stanowiska pracy.
Jest to jak najbardziej zgodne z ideą pracy tymczasowej, która stwarza rzetelnym i zaangażowanym pracownikom znalezienie stałego zatrudnienia.

POZNAJ SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu HR

Related Posts with Thumbnails


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.