Jak poprawiać relacje i skuteczność działania? | Kobieta sukcesu

Jak poprawiać relacje i skuteczność działania?

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

spotkanie

Komfortowe funkcjonowanie w rodzinie, w pracy i biznesie, a także na szeroko pojętej płaszczyźnie społecznej w dużej mierze zależy od tego, czy jesteśmy wystarczająco asertywni, aby trwać przy swoim zdaniu i poglądach bez wchodzenia w konflikty.
Różnorodność ludzkich charakterów, na którą nakłada się dodatkowo zróżnicowany poziom edukacji i światopogląd powoduje, że jedni ludzie umieją bardzo dobrze budować relacje międzyludzkie, a inni słabo.

Pracując nad sobą w kontekście dążenia do sukcesu warto pamiętać o kilku zagadnieniach, które mają wpływ na bezkonfliktowe odnajdowanie się w wielu sytuacjach i różnych relacjach międzyludzkich.

Szacunek dla innych
To nastawienie, na które nie zawsze mamy ochotę. Najczęściej przyczyną jest myślenie, że dana osoba nie zasługuje na to.
Praktyka pokazuje jednak, że traktowanie nawet wrogów z szacunkiem jest skuteczną strategią. To forma okazywania respektu – można powiedzieć, że w wielu sytuacjach jest to najmniej bolesne ustępstwo na rzecz drugiej strony.

Unikanie udowadniania komuś, że się myli
Sporne tematy lub oceny są zupełnie normalne w relacjach międzyludzkich. Jeśli sytuacja staje się napięta, zdarza się, że dajemy komuś dokończyć zdanie, tylko po to, aby za chwilę zripostować ostro wszystko co powiedział. Sprowadza się to do tego, że przestajemy słuchać, a jedynie czekamy na okazję żeby rozpocząć swoją wypowiedź. Czy w takiej atmosferze można dojść do porozumienia lub uzgodnienia czegokolwiek?

Słuchanie, żeby zrozumieć
Powoduje, że nie tracimy z pola uwagi pozytywnych i dobrych elementów, które proponują druga strona. Pozwala koncentrować się na konstruktywnym omówieniu tematu lub rozwiązaniu. Poznając przeciwne naszym argumenty uzyskujemy dodatkowe informacje, które umożliwiają szersze lub bardziej obiektywne podejście,
Robiąc tak można oczekiwać od drugiej strony że postąpi tak samo.

Powyższe elementy zachowania można nabyć, jeśli mamy świadomość, że będą pomocne w osiąganiu celów. Wymagają nieco uwagi i chęci do powstrzymywania się w żywiołowym i emocjonalnym reagowaniu. Taka zmiana z pewnością nie ujdzie uwagi innych.
Niezależnie od tego trzeba podkreślić, że nie chodzi tu o aby ustępować, ale właśnie żeby wygrywać, tylko w lepszym stylu 

Related Posts with Thumbnails


One Trackback

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.