Jakie korzyści niesie zatrudnianie pracowników 50+? | Kobieta sukcesu

Jakie korzyści niesie zatrudnianie pracowników 50+?

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

kobieta 1
Niezależnie od rzeczywistych, albo domniemanych słabych stron starszych pracowników, nie da się zaprzeczyć, że posiadają oni nie tylko dużą wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe, ale również chęć do dzielenia się tymi zasobami z innymi. Posiadając profesjonalizm zawodowy, jednocześnie separują się od „wyścigu szczurów”. Ich kapitałem i nadal dużym potencjałem jest prawidłowa postawa zawodowa, poprawne zachowania interpersonalne oraz szeroki zespół kompetencji miękkich.

Rozważni pracodawcy starają się optymalizować politykę kadrową, co polega w znacznej części na różnicowaniu wieku pracowników z uwzględnieniem specyfiki stanowisk pracy. Początkowy okres pracy ma zwykle charakter szkolenia stanowiskowego. Zaangażowanie w te działania starszych pracowników w znacznej mierze ogranicza niezdrową konkurencję wewnętrzną, co jest pożądane z punktu widzenia pracodawcy i biznesu. Dzięki takiemu podejściu młoda kadra ma szansę na przyswojenie koniecznej wiedzy praktycznej od wieloletnich specjalistów w danej dziedzinie, co w dalszej perspektywie służy młodym jako podstawa rozwoju ,kreatywności i skuteczności zawodowej. Z uwagi na tendencje demograficzne w warunkach równowagi popytu i podaży pracy udział starszych pracowników miałby tendencję wzrostową. Niestety w sytuacji dużego bezrobocia rynek pracy stał się rynkiem pracodawców, wśród których wielu obawia się utrzymywania na stanowiskach pracowników aż do wieku emerytalnego.

Dlatego osoby w wieku 50+ najdotkliwiej odczuwają trudności rynku pracy. Utrata stałego zatrudnienia dla większości osób niezależnie od płci praktycznie oznacza bardzo poważne zagrożenie wykluczeniem zawodowym, przy czym niestety wyraźnie dotyczy to również osób z wyższym wykształceniem i wysokich kwalifikacjach. Zdecydowanie byt mało pracodawców rekrutuje kadry o takim parametrze wiekowym.

W kilku krajach UE odbywa się zarządzanie wiekiem, które ma na celu jednocześnie poprawę środowiska pracy, oraz zdolności do wykonywania zadań z uwzględnieniem wieku pracowników , a także wykorzystania wysokiego potencjału starszych pracowników.
W Polsce, celu ograniczenia skali występowania niekorzystnej dla starszej kadry polityki zatrudnienia, w bieżącym roku przewidziano uruchomione blisko 5 mld zł ze środków MPiPS na dofinansowanie zatrudnienia na umowę o pracę bezrobotnych osób 50 +.
Wsparcie przewidziane jest: w kwocie przewidzianej w umowie, ale nie wyższej niż 50% najniższego wynagrodzenia, prze okres:
a/ 12 m-cy dla pracodawców, którzy zatrudnią osoby powyżej 50 do 60 roku życia
b/ 24 m-cy dla pracodawców, którzy zatrudnią osoby powyżej 60 roku życia
Wnioski o wsparcie z tego tytułu dostępne są w Powiatowych Urzędach Pracy.

Related Posts with Thumbnails


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.