Konferencja naukowo-informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja | Kobieta sukcesu

Konferencja naukowo-informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl


W dniach 26-27 październik odbędzie się konferencja dotycząca finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym, kobiety w biznesie. Miejsce konferencji - Hotel Lord, Warszawa.

W ciągu dwóch dni trwania konferencji zaprezentowane zostaną między innymi następujące zagadnienia:

1. Finansowanie inwestycji
2. Innowacyjność ochrona uwarunkowania
3. Podatki w działalności przedsiębiorstwa
4. Rynek nieruchomości szansą na inwestycje
5. Kobiety w biznesie
6. Źródła finansowania.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.psab.pl

Pełny plan konferencji:

09:30-10:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa.
10:00-10:30 Otwarcie konferencji.
10:30-10:50 Współpraca w ramach Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu.
Przemysław Jura, Koordynator Zarządzający PSAB - I
I. Finansowanie anielskich inwestycji.
10:50-12:00 Uroczyste otwarcie konferencji Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu-Innowacja.
Czy kapitał od inwestora to łatwy pieniądz? Pieniądze inwestora w zamian za co? Gdzie znaleźd swojego anioła? Jak zostad Aniołem Biznesu? Co powinien posiadad projekt, aby zainteresował się nim anioł?
Przemysław Jura, Koordynator Zarządzający PSAB - I; Andrzej Babiarz , Wiceprezes Prometeia Capital Sp. z o.o. ; Radosław Boguski, Prezes Fundacji INES;
12:00-12:15 Przerwa kawowa
II. Innowacyjnośd - ochrona, uwarunkowania.
12:15-12:35 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
dr Dariusz Trzmielak, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
12:35-12:55 Polskie podmioty ekonomii społecznej – inkubatory innowacyjności.
Witold Buraczyoski, Właściciel Solver Doradztwo Biznesowe
12:55-13:15 Transfer i komercjalizacja technologii.
Dr Dariusz Trzmielak, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
13:15-14:00 LUNCH
Otwarcie Konferencji.
I. Bankowośd wsparciem dla innowacji.
14:15-14:35 Usługi Bankowe nastawione na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.
14:35-14:55 Bank to nie tylko kredyt – usługi bankowe pozwalające na pomnażanie kapitału.
Dr inż. Jerzy Małkowski, Związek Banków Polskich
II. Podatki w działalności przedsiębiorstwa.
14:55-15:15 Aspekty podatkowe w inwestycjach w nieruchomości.
15:15-15:35 Pozyskanie finansowania a optymalizacja podatkowa.
Zakończenie konferencji

Rejestracja uczestników i poranna kawa.
10:00-10:30 Otwarcie konferencji.
I. Rynek nieruchomości szansą na inwestycje MSP
10:30-11:00 Jak inwestowad w nieruchomości oraz jak pozyskad fundusze na tego typu inwestycje.
Igor Bąkowski, Radca Prawny, Bąkowski Kancelaria Radcowska
11:00-11:30 Możliwości inwestowania na rynku nieruchomości. Polska czy zagranica?
Marcin Jańczuk, dyrektor, Metrohouse & Partnerzy S.A.
11:30-11:45 Przerwa kawowa.
II. Kobiety w biznesie.
11:45-12:15 Jak rozwinąd swój potencjał zawodowy i osiągnąd sukces w biznesie.
12:15-12:45 Wygląd zewnętrzny jako narzędzie wywierania wpływu społecznego i sukcesu w negocjacjach.
12:45-13:15 Jak zarządzad zespołem w oparciu o naturalne cechy kobiet.
Anna Hejka, Prezes, Dyrektor Zarządzający, Heyka Capital Markets Group
13:15-14:15 LUNCH
Projekt
Otwarcie konferencji.
I. Źródła finansowania oraz kierunki inwestycji dla MSP.
14:30 - 14:50 Wkład inwestora VC w budowanie wartości spółki.
Anna Hejka, Prezes, Dyrektor Zarządzający, Heyka Capital Markets Group
14:50 - 15:10 Rynek New Connect jako szansa na rozwój, a rola autoryzowanego doradcy w procesie emisyjnym.
Anna Janus, Prezes Zarządu IPO SA
15:10 - 15:30 Przygotowanie MSP do pozyskania finansowania o charakterze udziałowym.
Andrzej Babiarz , Wiceprezes Prometeia Capital Sp. z o.o.
15:30 - 15:50 Dotacje UE w okresie programowania 2007-2013 i 2014 - 2020.
ADDICO J. Górska i E. Szumlak sp. j.
15:50 - 16:00 Zakończenie konferencji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.psab.pl

Related Posts with Thumbnails


About kobieta-sukcesu

Kobieta sukcesu to strona dla osób przedsiębiorczych, chcących rozwijać się i osiągać sukcesy. Bądź na bieżąco - miej dostęp do informacji - wpisz się do Newslettera.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.