Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego | Kobieta sukcesu

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

biznesmen-na-białym-kostki_275-5456
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości dla stworzenia zaufania społecznego i gospodarczego do rynku finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest organem administracji publicznej sprawującym państwowy nadzór nad polskim rynkiem finansowym, który tworzą
- sektor bankowy
- rynek kapitałowy
- rynek ubezpieczeniowy
- rynek emerytalny
- rynek usług płatniczych
- sektor kas spółdzielczych
Komisja i Przewodniczący KNF wykonują zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

Komisja Nadzoru Finansowego posiada uprawnienia składania do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Po złożeniu zawiadomienia podaje do publicznej wiadomości nazwę podmiotu gospodarczego poprzez wpisanie go na listę ostrzeżeń publicznych. Na listę tą trafiają również podmioty, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne na wniosek innych podmiotów niż KNF.

W trosce o bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej, a także o własne interesy przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne powinny korzystać z dostępnych publicznie informacji o podmiotach lub osobach naruszających przepisy związane z działalnością w branży finansowej.
W przypadku podmiotów zagranicznych również warto sprawdzić, czy nie figurują na listach ostrzeżeń publikowanych przez zagraniczne organy nadzoru finansowego. Pozwala to uniknąć zbędnego ryzyka w nawiązywaniu współpracy, korzystania z usług, powierzania majątku itp. podmiotom mało wiarygodnym.
Ponadto, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można upewnić się, czy dany kontrahent posiada zezwolenie KNF.
Jest to niezwykle istotne, ponieważ wszelkie świadczenia pieniężne, do spełnienia których zobowiązują się podmioty nie posiadające zezwolenia KNF nie są objęte państwowymi gwarancjami, a więc nie można liczyć na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), system rekompensat dostępny dzięki Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych (KDPW) czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).
.

Related Posts with Thumbnails


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.