Młodość kołem napędowym gospodarki | Kobieta sukcesu

Młodość kołem napędowym gospodarki

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

zajęty-kobieta_
Doniesienia mediów o postępującym odradzaniu się polskiej gospodarki oparte są w dużym stopniu o strategiczne przejęcia i fuzje, planowane przez ok. 33% średnich i dużych przedsiębiorstw. Być może przyniesie to pożądany efekt, jednak nie zapominajmy że na krajowym rynku ogromna rzesza małych firm stale walczy o przetrwanie. Ich funkcjonowanie, tak samo jak utrzymanie się na rynku przedsiębiorców działających na zasadzie samozatrudnienia wciąż wiąże się z ciągłym borykaniem się z zawiłymi i nieprzyjaznymi przepisami, nakładającymi długa listę obowiązków względem US i ZUS i terminów ich wypełniania.

Według oficjalnych raportów dotyczących przedsiębiorczości jako społeczeństwo mamy całkiem pozytywne nastawienie do samozatrudnienia, bo aż 70% badanych osób jest „za”. W grupie wiekowej do 30 lat wynik wynosi aż 81 %, co przewyższa średnią z badania grupy w 77 krajach.

Niestety rzeczywista liczba zakładanych firm nie odzwierciedla wyników badania. Obawa przed niepowodzeniem jest główną barierą zniechęcającą młodych ludzi do rozwijania własnego biznesu. Nawet fakt posiadania wyższego wykształcenia nie dodaje wystarczającej otuchy i wiary, aby podjąć wyzwanie założenia firmy.
Osoby wchodzące na rynek pracy z uporem zabiegają o zdobycie jakiejkolwiek stałej pracy, a więc także niekoniecznie zgodnej z kierunkiem wykształcenia. Nic więc dziwnego, że pracownicy grupy wiekowej 24-30 lat są eksploatowani przez większe firmy i korporacje na umowach okresowych, albo śmieciowych. Pojawia się jednak wątpliwość, czy zdobywane doświadczenia zawodowe okażą się cenne dla dalszego rozwoju zawodowego.

Można powiedzieć, że będzie świetnie, jeśli pomimo obaw i niepewności młodzi Polacy „dojrzeją” do bycia przedsiębiorcą i staną się kołem napędowym polskiej gospodarki.
Miejmy też nadzieję, że możliwość aplikowania o środki z funduszy UE przyznane Polsce na lata 2014-2020, będzie silną motywacją do realizowania się oraz prawdziwego startu do zawodowego w kierunku życiowego sukcesu.

Related Posts with Thumbnails


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.