Problematyka godzenia życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego w polityce UE | Kobieta sukcesu

Problematyka godzenia życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego w polityce UE

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

korporacja
Unia Europejska prowadzi szeroko zakrojoną i zintegrowaną politykę, której celem jest promowanie godzenia życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego. Działania te ukierunkowane są na rzecz zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn.

Szczególna uwaga w tych działaniach dotyczy:
- organizacji czasu pracy
- interwencji publicznych wpływających na zapewnienie usług opieki nad dziećmi,
- dostosowanie przepisów dotyczących urlopów i świadczeń na dzieci

Głównie chodzi o stworzenie warunków, aby zarówno kobiety, jak mężczyźni mogli aktywniej uczestniczyć we wszystkich obszarach życia społecznego.

Z uwagi na trwający globalny kryzys gospodarczy w ostatnich latach toczy się dyskusja, jakie środki pomagają skutecznie przeciwdziałać jego negatywnemu oddziaływaniu na równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
Jako efektywne i pożądane rozwiązania stosowane w niektórych krajach UE trzeba wymienić:
- systemowych rozwiązań krajowych zwiększających dostępność do wszystkich usług opieki nad dziećmi,
- wprowadzanie równolegle do urlopów macierzyńskich urlopów rodzicielskich i ojcowskich,
- reforma dodatków rodzinnych i świadczeń nas dzieci.
Polityka UE promuje i zmierza do upowszechnienia najlepszych wypracowanych rozwiązań w innych krajach UE.

Fakt, że poziom korzystania z formalnych usług opieki nad dziećmi w wieku poniżej 3 lat jest nadal niski - tu Polska plasuje się na ostatnim miejscu, wskazuje na trudności rodziców w dostosowaniu swojego stałego, pełnowymiarowego czasu pracy do godzin placówek opiekuńczych na przestrzeni tygodnia oraz całego roku (wakacje). W odniesieniu do dzieci najmłodszych oraz szkolnych bardzo istotną kwestią jest elastyczność czasu dostępności placówek. Wydaje się,
że jest to kluczowy czynniki, niezbędny dla zapewnienia spójności pomiędzy czasem pracy rodziców i sprawowaniem opieki nad dziećmi. Szczególny problem mają rodzice pracujący w nietypowych godzinach, a także samotni rodzice.

Jak pokazuje praktyka, wiele zależy od pracodawców. Mogą oni istotnie wpływać i ułatwiać godzenie życia zawodowego i prywatnego, poprzez rozwijanie systemów elastycznej organizacji czasu pracy oraz stworzenie łączonego systemu pracy stacjonarnej i pracy zdalnej.
Rozwiązania na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego rozwijane są również w Polsce, ale wciąż jest wiele do zrobienia, aby nie odstawać od innych krajów UE.

Źródło:
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn” (EIGE) 2012
„Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania: kobiety i gospodarka – Główne wnioski”

Related Posts with Thumbnails


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.