Skąd biorą się skuteczni menadżerowie? | Kobieta sukcesu

Skąd biorą się skuteczni menadżerowie?

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

Lauraci i wyróżnieni w III. edycji konkursu Polish National Sales Awards 2010

Słabnący rynek pracy w nieco mniejszym stopniu dotyka średniej kadry kierowniczej, która praktycznie jest niezbędna w każdej firmie.
Zawód menadżera stał się popularny dzięki firmom korporacyjnym, w których menadżer odpowiada za kierowanie i nadzorowanie handlowców. Niezależnie od tego, czy podlegli handlowcy są pracownikami, czy współpracownikami na zasadach outsourcingu lub agencyjnych, menadżer jest autorytetem w sprawach merytorycznych oraz najczęściej wsparciem organizacyjnym.

Młodzi, bardziej ambitni i doświadczeni już sprzedawcy obojga płci, którzy, na co dzień utrzymują kontakty z klientami firmy marzą o karierze menadżera, ponieważ mają przekonanie, że świetnie odnajdą się w roli swojego szefa. Z własnej inicjatywy dokształcają się, połykając najpopularniejsze poradniki biznesowe i marketingowe. Liderzy dostają szansę awansu, ale w celu podniesienia kompetencji zawodowych kierowani są w pierwszej kolejności na profesjonalne szkolenie zarządzania zespołem. Na rynku dostępne są uniwersalne programy szkoleniowe oraz dostosowywane do branży i specyfiki działalności konkretnej firmy. Generalnie chodzi o to, aby uczestnicy zdobyli wiedzę i otrzymali odpowiedź na możliwie najwięcej istotnych pytań i kwestii, jakie pojawiają się w przyszłej pracy. Do podstawowych poruszanych zagadnień zaliczane są te, związane z problemem akceptacji przez zespół, a szczególnie starszych wiekiem jego członków.

motywacja -> zdobądź ten poradnik
Kluczowe znaczenie ma znalezienie sposobu na zbudowanie, a następnie utrzymanie autorytetu zawodowego, ponieważ dzięki niemu zespół jest gotowy wypełniać delegowane zadania. Okazuje się, że cykliczne kontrolowanie wykonania przypisanych zespołowi działań oraz umiejętne nagradzanie i karanie wg jasno określonych reguł, jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi menadżera. Szkolenia zarządzania zespołem coraz częściej podkreślają znaczenie aktualnie preferowanych stylów zarządzania, ale również zachęcają, a nawet ukierunkowują do wypracowania własnego stylu zarządzania.

W szkoleniach i warsztatach dotyczących zarządzania zespołem uwzględnione są standardowo szczegółowe zagadnienia psychologiczne z obszaru psychologii emocjonalnej, co pozwala najlepszym menadżerom dobierać 1 z 6 stylów zarządzania (rozróżnianych wg D. Golemana) do potrzeb zespołu oraz konkretnego charakteru bieżącego zadania.
Osoby posiadające wrodzoną charyzmę i entuzjazm oraz ambicje do realizowania każdego wyzwania, stanowisko menadżera jest satysfakcjonującym zdobywaniem doświadczenia, a zarazem pierwszym szczeblem w karierze zawodowej.

_________
POLECAMY: Czytaj Przewodnik po ubezpieczeniach!

Related Posts with Thumbnails


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.