przedsiębiorczość | Kobieta sukcesu

Tag Archives: przedsiębiorczość

Biznesowe inspiracje

Biznesowe inspiracje

Chęć działania, inicjatywa i pasja, to elementy aktywnej postawy, będącej podstawą dla potencjalnych przedsięwzięć. Kreatywność w tworzeniu funkcjonalnych rozwiązań organizacyjnych jest z... 

Co pomaga małym firmom utrzymać się na rynku?

Co pomaga małym firmom utrzymać się na rynku?

Małe firmy walczą o utrzymanie się na rynku. Właściciele podejmują trudną decyzję o zamknięciu, jeśli nie są w stanie zrestrukturyzować się lub nadal ponosić stałych koszów przy osłabionym...