rynek pracy | Kobieta sukcesu

Tag Archives: rynek pracy

Skąd biorą się skuteczni menadżerowie?

Skąd biorą się skuteczni menadżerowie?

Słabnący rynek pracy w nieco mniejszym stopniu dotyka średniej kadry kierowniczej, która praktycznie jest niezbędna w każdej firmie. Zawód menadżera stał się popularny dzięki firmom korporacyjnym,... 

Trudności kobiet na rynku pracy

Trudności kobiet na rynku pracy

Trwający od kilku lat kryzys gospodarczy wpływa silnie negatywnie na rynek pracy, który wciąż kurczy się i pogarsza sytuację dojrzałej części naszego społeczeństwa dotkniętej utratą zatrudnienia. Osoby...