W kobietach siła | Kobieta sukcesu

W kobietach siła

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

zdjecie VI Kongres Kobiet będzie wielkim wydarzeniem. Tematami wiodącymi będą przeszłość i przyszłość, wspólnota, wolność i odpowiedzialność.
Przed kobietami nadal stoi mnóstwo wyzwań i planów. Dążenie do równości we wszelkich płaszczyznach wymaga nowych wizji i pomysłów, które dają szansę na dalsze pozytywne zmiany. Bogate już doświadczenia umożliwiają popularyzowanie najlepszych praktyk.

Niezależnie od przekonań politycznych wiele aktywnych kobiet interesuje się tym ruchem.

Główne postulaty polityczne to:

-Stwarzanie mechanizmów, służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty)
- Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
-Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn
-Stwarzanie instytucji stojących na straży równych praw oraz równych szans
i możliwości kobiet
- Aktywizacja politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet
- Poprawa sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych)
- Aktywizacja zawodowej i społecznej kobiet
- Edukacja w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji
i kulturze masowej)
- Promocja działalności kulturotwórczej kobiet
- Troska o status i prawa kobiet wiejskich

Kongres ma na celu budowanie więzi i solidarności wśród kobiet, opartej na wiedzy o ich ekonomicznym, kulturowym i wychowawczym dorobku, na pamięci o ich historycznych dokonaniach.

Niezależnie od przekonań politycznych wiele aktywnych kobiet interesuje się tym ruchem. Nadal istnieje możliwość wzięcia udziału w VI Kongresie Kobiet, po zarejestrowaniu na stronie.

Related Posts with Thumbnails


One Trackback

  • 28-04-2014 | Permalink |

    […] sprawiedliwość mamy, która musi jak najbardziej obiektywnie rozwiązywać wątpliwe sytuacje i zażegnywać pojawiające się problemy. Dzięki temu dziecko uczy się właściwych postaw życiowych i społecznych – jeśli wie co […]

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.