Współpraca biznesu i NGO ma potencjał | Kobieta sukcesu

Współpraca biznesu i NGO ma potencjał

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

team

Organizacje pozarządowe
(NGO) są żywo zainteresowane współpracą z biznesem. Upatrują w niej możliwość zdobycia sprzymierzeńców w realizacji celów statutowych, jak również pozyskania źródeł finansowania i doświadczenia biznesowego. Dobre rezultaty daje model współpracy, w którym dzięki współistnieniu i współdziałaniu realizowane są założenia i cele obu stron.
Cele te muszą mieć co najmniej obszar wspólny, aby również korzyści były po obu stronach.

Współpraca na linii organizacje pozarządowe – biznes może przybierać różne formy:
• wspólne projekty realizowane w partnerstwie,
• wsparcie merytoryczne na etapie koncepcji oraz wdrażania strategii,
• szkolenie przedstawicieli NGO w obszarach związanych z prowadzeniem działań projektowych oraz w zakresie kompetencji osobistych,
• wolontariat pracowniczy jako wsparcie merytoryczne,
• wsparcie rzeczowe,
• wsparcie finansowe

Dla biznesu współpraca z organizacjami pozarządowymi ma potencjał, o ile:
• oferują one konkretne korzyści ze współpracy,
• mają motywacje zgodne z jej misją,
• koncepcja współpracy powinna mieć charakter wstępnego projektu oraz kosztorysu,
• Są wiarygodne - mają już dokonania, potwierdzające zdolność do realizacji zadań, działań, projektów,
• oferują biznesowi konkretną rolę w projekcie i poszczególnych etapach, przedsięwzięcia.

Faktem jest, że biznes nie bardzo lubi być nagabywany przez organizacje poszukujące środków finansowych bez wskazywania potencjału korzyści dla firmy.
Nie znaczy to jednak, że zamyka się na potrzeby ogólnospołeczne. Istnieje grupa firm, które mają poczucie odpowiedzialności i angażują się w wartościowe merytorycznie projekty, działania i akcje.
Popularyzacja idei współpracy biznesu i NGO doprowadziła do powstania platformy internetowej, która ma ułatwiać kojarzenie podmiotów zainteresowanych współpracą.
Platforma www.odpowiedzialnafirma.pl pozwala na zaprezentowanie szczegółowego profilu podmiotów gotowych do współpracy, wraz z określeniem oczekiwań oraz oferowanych korzyści.
Co prawda obecnie 90% użytkowników platformy stanowią organizacje pozarządowe, ale przewiduje się, że dobre praktyki współpracy w zakresie działań prospołecznych spowodują, że więcej firm będzie gotowych do wspólnych projektów, kiedy poprawi się sytuacja makroekonomiczna.

Related Posts with Thumbnails


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.