Zmiany ... ale jak? | Kobieta sukcesu

Zmiany … ale jak?

polecamy stronę www.partnerstwo.informativo.pl

krytyka

Poczucie potrzeby zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym wymaga stworzenia wizji, czyli do nazwania i określenia docelowego stanu, w którym pragniemy się znaleźć.
Opis tego stanu prowadzi do wskazania celów, które chcemy osiągnąć.
Jak się okazuje, trudniejsze cele zwykle traktujemy poważniej, więc działania realizacyjne wykonujemy lepiej i konsekwentniej.
Zdecydowanie łatwiej jest nam realizować cele szczegółowe niż ogólne, ponieważ szczegółowe, jako konkretne możemy dość łatwo zamienić w harmonogram czynności do wykonania.

Najważniejsze jest, aby zastanowić się, które obszary są istotnie związane z tym, czy określony stan lub cel rysuje się, jako łatwy lub trudny do osiągnięcia.
Każdemu z wytypowanych obszarów należy nadać wagę, aby uświadomić sobie, które tematy, aspekty, kwestie i działania są priorytetowe dla osiągnięcia celów.
W kolejnym kroku w każdym z obszarów trzeba wskazać elementy opisujące stan jak jest aktualny oraz stan, który spełni nasze oczekiwania i będzie przez nas uznany za sukces.

A co pomiędzy?

Właśnie tutaj musimy wymyślić sposoby oddziaływania, aby w odniesieniu do każdego wskazanego uprzednio elementu przejść ze stanu aktualnego do docelowego.
W ten sposób zaczynamy tworzyć plan, prowadzący do rozwiązania problemów, będących źródłem poczucia potrzeby zmian.
Na pozór może wydawać się, że zatoczone zostało koło, bo powróciliśmy do początku.
Po drodze jednak została wykonana wstępna analiza, w wyniku której nakreślony został plan działań.
Teraz pozostaje tylko umiejscowić w czasie działania ujęte w planie, nie zapominając o tym ile trwają oraz czy są zależne lub niezależne od siebie.
Wykonanie tego zadania doprowadzi do postania harmonogramu.
Im szybciej przystąpimy do jego realizacji, tym szybciej osiągniemy cel i sukces.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do udziału w projekcie
"CZAS NA SUKCES"

Related Posts with Thumbnails


One Trackback

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.